Showing all 20 results

DYRBERG/KERNs produkter är handgjorda och genomgår många olika moment. Från gjutning, polering och plätering av grundstommen i metall till flätning av lädret för hand, till skärning, polering. Även infattning av halvädelstenar och gnistrande kristaller. Slutligen sätts de många olika delarna ihop till ett smycke. Efter varje moment utförs en särskild kvalitetskontroll.

Varje enskilt smycke genomgår ungefär 40 olika arbetsmoment. Passerar genom ungefär lika många händer innan det magiska ögonblicket äntligen inträffar. Din blick faller på det och kärlek uppstår.

Våran butik finns också i Erikslunds Shoppingcenter i Västerås.

-50%
-50%
-50%
-49%
-49%
-50%
-49%
-50%
-49%
-50%
-49%
-49%
-50%
-50%
-49%
-48%